Czynny podatnik VAT – Program do sprawdzania czy podatnik jest płatnikiem VAT

Czynny podatnik VAT, jest to podmiot zarejestrowany do VAT, czyli podatku od towarów i usług. Dlaczego tak istotne jest sprawdzenie, czy podmiot jest podatnikiem VAT? Odpowiedź znajduje się w poniższym tekście.

Obowiązek dochowania należytej staranności

Nie sprawdzenie kontrahenta, czy jest czynnym podatnikiem podatku VAT, było w 2016 roku, najczęstszą przyczyną odmowy zwrotu podatku przez Urzędy Skarbowe. W przypadku uczestnictwa w transakcji z kontrahentem nieobecnym w rejestrze, na podatnika może zostać nałożona sankcja, nawet jeżeli nie był on świadomy uczestnictwa w transakcji prowadzącej do nadużycia w VAT.

Konieczność weryfikacji podatnika VAT wynika z interpretacji przepisów z dochowaniu należytej staranności, przez urzędy skarbowe. Urzędy, wychodząc z założenia, że firmy mają obowiązek zachowania należytej staranności, pod co podciągają sprawdzenie, czy podatnik jest czynnym podatnikiem.

Ministerstwo Finansów udostępniło elektroniczną platformę, która pozwala sprawdzić, czy podmiot, z którym podejmujemy współpracę, jest podatnikiem VAT. Wadą tej platformy, jest to, że umożliwia sprawdzenie na raz tylko jednego podatnika. W przypadku gdy chcemy sprawdzić większą ilość podatników, korzystanie z tej platformy jest niewygodne. Dla przedsiębiorców najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z aplikacji, które pozwalają automatyzować proces hurtowego sprawdzania statusów VAT i VIES kontrahentów, które przyśpieszają proces weryfikacji. Jedną z nich jest Hogart Czynny Podatnik VAT – https://www.hba.hogart.com.pl/czynny-podatnik/.

Zalety programu Hogart

Dzięki Hogart Czynny Podatnik VAT, nie ma konieczności ręcznego wyszukiwania każdego kontrahenta w Internecie, co pozwala zaoszczędzić czas przedsiębiorcy. Dodatkowo program przechowuje wyniki weryfikacji z każdego dnia, które mogą być dla podatnika dowodem podczas kontroli podatkowej. Dane są sortowane, a system dostarcza aktualnych informacji o statusie podatnika, również o jego zmianie.

Kolejną istotną zaletą jest integracja z każdym systemem ERP. Program został przygotowany również z myślą o mikroprzedsiębiorstwach i właśnie im dedykowano wariant Lite. Warto wspomnieć, iż firma Hogart działa na polskim rynku od wielu lat jako dostawca i główny partner wdrożeniowy największych światowych korporacji dostarczających oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem. Program wesprze i usprawni pracę działu księgowego oraz ułatwi ochronę przed ewentualnymi oszustwami podatkowymi.

Podsumowanie oferty

Jeśli jesteś uczciwym przedsiębiorcą i zależy ci na rozwoju swojej firmy, a także sprawniejszym jej działaniem program Hogart powinien być twoim pierwszym krokiem. Jego skuteczność potwierdzają opinie wielu zadowolonych klientów. Aby zapoznać się ze szczegółami oferty oraz innych ciekawych propozycji warto skorzystać z następującej strony internetowej – https://www.hba.hogart.com.pl/hogart/.