Prawo w Twojej firmie

Czynny podatnik VAT – Program do sprawdzania czy podatnik jest płatnikiem VAT

3 listopada 2017 0

Czynny podatnik VAT, jest to podmiot zarejestrowany do VAT, czyli podatku od towarów i usług. Dlaczego tak istotne jest sprawdzenie, czy podmiot jest podatnikiem VAT? Odpowiedź znajduje się w poniższym tekście. Obowiązek dochowania należytej staranności Nie sprawdzenie kontrahenta, czy jest czynnym podatnikiem podatku VAT, było w 2016 roku, najczęstszą przyczyną odmowy zwrotu podatku przez Urzędy […]

Prawo w Twojej firmie

Ograniczenia swobody umów

9 stycznia 2017 0

Zasada swobody umów (inaczej zasada swobody kontraktowania) to jedna z fundamentalnych norm rządzących prawem cywilnym. Zgodnie z art. 353 ust. 1 k.c. „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”. W myśl tej zasady strony mają swobodę […]