Bezpieczeństwo i pewny zysk – czyli jak oszczędzać na lokatach?

Jednym z głównych powodów, dla którego decydujemy się na otwieranie lokat bankowych jest bezpieczeństwo zdeponowanych środków. Poza tym, lokaty przynoszą pewne zyski, które już z góry są znane. Te dwie cechy powodują, że wciąż, pomimo niskiego oprocentowania depozytów bankowych, wybieramy lokaty jako formę oszczędzania.

62Największą zaletą lokat bankowych jest relacja zysku do ryzyka. Z jednej strony lokaty to bardzo bezpieczne produkty finansowe, które wiążą się z praktycznie zerowym ryzykiem. Jest to możliwe dzięki charakterystyce działalności banków. Banki są podmiotami objętymi specjalnymi regulacjami mającymi na celu zapewnienie wypłacalności. Oprócz tego, depozyty bankowe podlegają ochronie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Ta instytucja wypłaca utracone depozyty w wyniku bankructwa banku do równowartości 100 tys. euro.

Z drugiej strony, lokaty bankowe przynoszą atrakcyjne zyski, nawet przy tak niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Zyski są uzależnione od wysokości oprocentowania, terminu zapadalności oraz tempie kapitalizacji odsetek. W Polsce na rynku dominują lokaty krótkoterminowe z kapitalizacją odsetek odbywającą się na koniec okresu umownego. Jak pokazuje ranking najlepszych ofert, lokaty są dzisiaj oprocentowane na ok. 3-4% w skali roku. Są to jednak depozyty otwierane na okres 2-3 miesięcy, co przy wyliczaniu zysku należy mieć na uwadze. Oprocentowanie najlepszych lokat jest przeważnie stałe, dzięki czemu możemy z góry policzyć zyski jakie osiągniemy z depozytu. Przy obliczaniu zysków warto pamiętać o podatku Belki, który jest należy od wszelkich zysków z inwestycji kapitałowych. Podatek ten wynosi 19% i w przypadku lokat bankowych i innych depozytów terminowych jest naliczany i potrącany przez bank w momencie kapitalizacji odsetek.

Alternatywy dla lokat
63Porównywalne zyski i poziom ryzyka oferują obligacje skarbowe. Oprocentowanie takich obligacji jest minimalne niższe niż lokat. Jednak obligacje posiadają dłuższy horyzont inwestycyjny – najkrótszy termin wykupu wynosi 1 rok. Obligacje o dłuższym terminie wykupu posiadają oprocentowanie zmienne. Oprócz obligacji można zdecydować się na fundusze inwestycyjne np. fundusze pieniężne – które są uważana za najbezpieczniejsze. W tym przypadku ciężko jest jednoznacznie określić wysokość stopy zwrotu z takiej inwestycji. Wiele zależy od strategii inwestycyjnej i zarządzających funduszem. Poza tym wiele osób w Polsce nie zna się tak dobrze na funkcjonowaniu funduszy i woli wybrać lokatę w banku.

Źródło: http://zysker.pl/artykuly/2016/11/25/bezpieczenstwo-i-pewny-zysk-czyli-jak-oszczedzac-na-lokatach/