Agenda 2030 – rewolucja na rzecz zmiany świata

Agenda 2030 – rewolucja na rzecz zmiany świata


Agenda 2030 – rewolucja na rzecz zmiany świata

Sprawiedliwość społeczna i redukcja nierówności

Agenda 2030 to inicjatywa ONZ, która została przyjęta przez 193 kraje członkowskie w 2015 roku. Jej celem jest realizacja 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które mają pozwolić na osiągnięcie trwałej zmiany i poprawę jakości życia na całym świecie. Jednym z głównych założeń tej agendy jest zapewnienie sprawiedliwości społecznej i redukcja nierówności.

Edukacja dla wszystkich

Jednym z kluczowych celów Agendy 2030 jest zapewnienie równego dostępu do jakościowej edukacji dla wszystkich ludzi na świecie. Zdaje sobie sprawę, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego. Działa na rzecz zapewnienia bezwarunkowego dostępu do edukacji dla wszystkich dzieci i dorosłych, bez względu na ich pochodzenie czy status społeczno-ekonomiczny.

Zrównoważony rozwój gospodarczy

Kolejnym kluczowym elementem Agendy 2030 jest zrównoważony rozwój gospodarczy. W obszarze tym dąży się do nowego modelu gospodarczego, który uwzględnia równocześnie cele ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Zależy na tworzeniu miejsc pracy o wysokiej jakości, zrównoważonym wykorzystywaniu zasobów naturalnych i dbałości o środowisko naturalne.

Zdrowie i dobrostan

Jednym z celów Agendy 2030 jest zapewnienie wszystkim ludziom zdrowia i dobrostanu na wszystkich etapach życia. Działa się na rzecz wszechstronnego rozwoju zdrowia, eliminacji głównych zagrożeń zdrowotnych, takich jak choroby zakaźne czy epidemie, oraz zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej o wysokiej jakości. Agenda 2030 ma na celu również eliminację ubóstwa i niedożywienia, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie i dobrostan ludzi.